Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BOHUS
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ROBERT THORBURN

S/S ROBERT THORBURN

Reg: 726 Byggd: 1883 Varv: Bergsunds
BR: 174 Mått: 33,2 x 5,9

Grundstötte 1912 söder om Marstrand och sjönk med akterskeppet
Bärgades och iståndsattes
Upphuggen i Belgien ca 1950S/S ROBERT THORBURN