Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
VIKING

S/B VIKING

Reg: 10781 Byggd: 1914 Varv: Lunby MV, Göteborg
Mått: 19,1X4,9X2,6
Maskin: comp.ångmaskin Ihk: 160
1914: Levererad till Ångfartygs AB Thule, Göteborg. S/S VIKING
1916: Såld till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd, Göteborg
1916: Rederiet uppgår i Rederi AB Svenska Lloyd
1954: Såld till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB (Röda Bolaget), Göteborg. S/S ELOF
1955: Fartyget byggs om och utrustas med dieselmotor
1976: Upphuggen