Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
STORVIK

M/B STORVIK

Reg: 10342 Byggd: 1962 Varv: Seskarö
BR: 62 Mått: 18,9x5,7x2,8
Maskin: 4st 6-cyl Albin Ehk: 528
1963: Levererad till N R Nilsson, Töre. M/B STORVIK
1978: Rederiet ombildas till Nilssons Bogserbåtar AB, Stockholm
1978: Såld till Wiréns Rederi AB, Stockholm
19XX: Såld/KK till Anderson & Co, Lilla Edet
1996: Såld till Röda Bolaget AB, Lilla Edet
1999: Såld till Svitzers, Göteborg
2007: Såld till Pampas Marina AB, Solna