Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
STARKOTTER

S/B STARKOTTER

Reg: 3250 Byggd: 1857 Varv: England
Ihk: 350 BR: Mått: 29,1x5,4x2,7

1857: Levererad till Bogseringsbolaget Flink, Stockholm. S/B FÄRDIG
1871: Såld till Sundsvalls Bogseringsbolag, Sundsvall. S/B STARKOTTER
1912: Ljunga Elf&Indals Elfs flottningsföreningar går in som hälftenägare tillsammans med Sundsvalls Bogseringsbolag
1937: Såld till Walter Strandberg, Alne
1956: Upphuggen