Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B MERCUR

S/B MERCUR

Reg: 4428 Byggd: 1903 Varv: Söderhamns Mek Verkstad
BR: 69,7 Mått: 21,8 x 5 x 2,8
Maskin: ångmaskin ihk: 296
1903: Levererad till Upsala Transport & Bogsering AB. S/B MERCUR
1910: Hemorten ändrad till Stockholm
1918: Bolget köps upp av Stockholms Transport & Bogsering, Stockholm
1925: Bolget går i konkurs, Stockholms Enskilda Banken blir ny ägare
1926: Bolaget ombildad Nya T&B AB och senare samma år till Stockholms Transport & Bogseringa AB
1969: Upphuggen i Stockholm