Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B KÄMPE

M/B KÄMPE

Reg: 12245 Byggd: 1977 Varv: Refsnäs/Molde
BR: 261 Mått: 29,5x9,2x4,0
Maskin: Bofors-Nohab dielsel kW: 1 942
1977: Levererad till Mo&Domsjö AB, Domsjö. M/D KÄMPE
1984: Överförd på MoDo-Cell AB, Domsjö
1998: Överförd på Holmen AB, Stockholm
2000: Överförd på MoDo Paper AB, Stockholm
2000: Såld till M-real Oy, Husum
2012: Överförd på Metsö Board Oy, Husum