Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
ISBJÖRN II

S/B ISBJÖRN II

Reg: Byggd: 1910 Varv: Wennbergs Mek
Mått: 16,2x4,7x1,8 Maskin: 2cyl compound ihk: 116
1911: Levererad till Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn. S/B ISBJÖRN II
1915?: Såld till Jönköpings Tändsticksfabrik AB, Jönköping. S/B BJÖRN
1919: Såld till Ångfartygs AB Ran, Jönköping
1930: Såld till Lidköpings Hamnstyrelse, Lidköping
1935-38: Upplagd i Stockholm
1938: Såld till Ströms Bruk AB, Stocka
1949: Överförd till Ljusne-Woxna AB
1959: Ombyggd till kättingpråm, ångpannan borttagen
1970: Upphuggen