Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
S/B HERAKLES

S/B HERAKLES

Reg: 4818 Byggd: 1908 Varv: B&W
BR: 490 HK: 1 060
1908: Levererad till Bergnings och Dykeri AB Neptun, Stockholm. S/B HERAKLES
1961: Upphuggen AB Persöner, Ystad


M/B HERAKLES