Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B HERA

HERA

Reg: 11097 Byggd: 1969 Varv: Kiel, BRD
DW: 10 000 Mått: 108,0 x 24,0 x 5,0