Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
S/B HELIOS

S/B HELIOS

Reg: 2851 Byggd: 1896 Varv: Oskarshamn
BR: 297 Mått: 44,2x2,5x3,8
1896: Levererad till Bergnings och Dykeri AB Neptun, Stockholm. S/B HELIOS
1936: Såld till Finska Bergnings AB Neptun
1985: Upphuggen