Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
S/B FLINTRÄNNAN

S/B FLINTRÄNNAN

Reg: 3344 Byggd: 1899 Varv: KMV
BR: 133 Mått: 27,4x6,7x3,8 IHP: 450
1963: Upphuggen i DanmarkS/B FLINTRÄNNAN
S/B BJÖRNEN -- S/B DAN -- S/B FLINTRÄNNAN -- S/B SUNDET