Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B BIRGER

M/B BIRGER

Reg: 6189 Byggd: 1919 Varv: Torskogs
BR: 136 Mått : 25,3 x 6,6 x 3,5 HP: 320
1919: Levererad till Handelsbolag P. Larsson, Torskog. S/B ESBJÖRN
1920: Såld till Göteborgs Bergnings & Bogser AB (Röda Bolaget), Göteborg. S/B BIRGER
1952: Ombyggd till diesel
Upphuggen 1971 i Göteborg