Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BIFROST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
RUDOLF

M/S RUDOLF

Reg: 10702 Byggd: 1966 Varv: Verolme Sarpsborg
DW: 4 890 BR: 3 405
Mått:105,4x15,3x8 Maskin: 2-takt enkelverkande 6cyl B&W Knop: 14

1966: Levererad till Rederi AB Bifrost, Göteborg. M/S RUDOLF
1976: Såld till Sunluck Mar Co, Cypern. M/S SUNLUCK
1993: Troligen upphuggen i Thailand. Fartyget har legat upplagt från 1992 då hon avseglar mot Thailand