Åter alfa
Åter år
BRYGGAN
BANCKS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ELLA

S/S ELLA

Reg: 3100 Byggd: 1877 Varv: Gray & Co. England
DW: 1 660 BR: 1 195 Mått: 70,6 x 9,8 x 4,7
Maskin: 2-cyl compound ihk: 480
1877: Levererad till W D Johnston, Skottland. S/S MONTROSE
1886: Såld till Pyman Bros., England
1897: Fartyget påträffas i övergivet tillstånd i Narvabukten. Fartyget iståndsätts och bjuds ut till försäljning. Inhandlad av Otto och Carl August Banck, Helsingborg. S/S ELLA
1918: Såld till Transatlantic, Göteborg. S/S DETTERN
1918: Såld till Rederi AB Hallandia, Halmstad. S/S KAMMA
1919: Fartyget hindras från att lämna Tyne, då redaren var uppsatt på engelsmännens "svarta lista". En skenaffär görs upp så att fartyget förs över på Ångfartygs AB Viking (Transatlantic), varefter fartyget kan avsegla
1919: Såld till Rederi AB Ingvar. S/S SIGVAR
1920: Fartyget förliser utanför Barry Roads efter kollision med med norska ångaren S/S OTTO SVEDRUP. En person omkommer