BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKABancks Rederier
HälsningborgOtto Banck
Eric Banck
Erik Banck
Bo BanckBröderna Carl August, Otto och Bror flyttade från Viken till Helsingborg i början av 1870 där kom man att bildade ett antal rederier. Ytterliggare en person, Johan Ingemansson från Mörrum, kom att bilda bolaget Sölvesborg Varv, tillsammans med Otto.
Otto blev den mest framgångsrika av bröderna och vid hans död 1924 tog hans son Erik efter denna del av rörelsen. Erik Banck förolyckades redan 1935 och efter detta kom hans hustru Therese att driva företaget fram till 1942 då sonen Percy tar över verksamheten. Efter andra världkriget kom Percy att bygga upp den Banckska rederirörelsen med Otto Bancks Rederi AB som huvudbolag. Efter det att Percy avlidit 1963 avvecklades rederiverksamheten och det sista fartyget såldes 1966.
I denna sammanställning redovisar jag fartyg som varit registrerat under det Banckska namnet, oaktat vilken av bröderna eller sönerna som varit ägare. Dessutom har jag valt att ta med med fartyg som ägts av Ingemanssons rederier
ÅLDERSORDNING

S/S ROSA 1870
S/S ELLA 1877
S/S GÖTA 1877
S/S HAGA 1877
S/S MARIMA 1881
S/S NORA 1882
S/S ARLA 1882
S/S DANA 1883
S/S FINGAL 1883
S/S BETA 1889
S/S LONA 1889
S/S NAPARIMA 1890
S/S AUGUSTA 1891
S/S EBBA 1896
S/S MARGARETHA 1896
S/S GUNNEL 1911
S/S C. A. BANCK 1913
M/S KATIA 1937
M/S KATIA BANCK 1937
M/S ERIK BANCK 1952
M/S OTTO BANCK 1958
BOKSTAVSSORDNING

S/S ARLA 1882
S/S AUGUSTA 1891
S/S BETA 1889
S/S C. A. BANCK 1913
S/S DANA 1883
S/S EBBA 1896
S/S ELLA 1877
M/S ERIK BANCK 1952
S/S FINGAL 1883
S/S GUNNEL 1911
S/S GÖTA 1877
S/S HAGA 1877
M/S KATIA 1937
M/S KATIA BANCK 1937
S/S LONA 1889
S/S MARGARETHA 1896
S/S MARIMA 1881
S/S NAPARIMA 1890
S/S NORA 1882
M/S OTTO BANCK 1958
S/S ROSA 1870