Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S PEKING

S/S PEKING

Reg: 4895 Byggd: 1908 Varv: B&W
DW: 6 100 BR: 3 422
Mått: 111,6x14,3x7 Knop: 10,5

Fartyget uppbringas den 3/2 1917 i Port Said, på resa Colombo-Rotterdam
Den 19/4 självantäder lasten. För att få släckt branden tvingas man öppna bottenventilerna och sänka faryget
Svitzers åtar sig att bärga det utbrända fartyget. Efter provisorisk reparation tas fartyget till Göteborg för iståndsättning
Åter i trafik 1919
Förliser 1919 på resa Dalny-Sabang, troligen i en tropisk storm, hela besättningen på 37 personer omkommer

S/S PEKING