Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ACL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S ATLANTIC COMPANION
Vykort från ACL under byggnation vid Kockums

M/S ATLANTIC COMPANION

TRANSATLANTIC
Reg: 13190 Byggd: 1984 Varv: KMV
DW: 36.500 BR: 25.363 Knop: 20,0
Mått: 249,3 x 32,3 x 10,9

BILAR: 600
Förlängd 1987 i Korea med 42,7 m DW: 57.255 BR: 51.648 BILAR: 1.900

Omdöpt 1987 till M/S COMPANION EXPRESS.
Omdöpt 1994 till M/S ATLANTIC COMPANION
2015: Upphuggen i Alang


M/S ATLANTIC COMPANION
Vykort från ACL under byggnation vid Kockums

M/S ATLANTIC COMPANION

M/S ATLANTIC COMPANION
Postcard Photograph by Philip B. Parker
M/S COMPANION EXPRESS

M/S ATLANTIC COMPANION

M/S ATLANTIC COMPANION

M/S ATLANTIC COMPANION
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ACL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år