BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKATILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDASTENA LINES TERMINALER

SKAGENLINJEN/STENAS första terminal vid Stenpiren.
Lägg märke till huset med den vita gaveln som inrymde passagerarterminalen.
Från allra första början bestod terminalen av en barack/kiosk för biljettförsäljning och sedan landgången direkt från piren upp till fartyget.

1972 flyttar Stena sin terminal till Mastugghuggskajen.
Tysklandfartygen som tidigare haft sin terminal otillgängligt ute i Skandiahamnen fick sin kajplast i terminalens östra del,
längst in mot stan medan Danmarkstrafiken fick sitt läge i den västra delen av terminalen.
Terminalområdet är så stort att det utöver plats för lastande färjor finns plats för färjor under utrustning eller färjor som inväntar sin tur att lasta. 1981 flyttar Tysklandstrafiken till Sessans gamla terminal i Majnabbe.
Last/järnvägsfärjan Stena Scanrail har sin egen tilläggsplast längst i i Frihamnen.


DANICA i vänteläge OLYMPICA vid tysklandsterminalen JUTLANDICA vid danmarksterminalen SCANDINAVICA T/C i väntelägeM/S FULDATAL T/C vid tilläggsplats för tysklandstrafikens lastfärjorna


Fredrikshavnsterminalen


Kielterminaler

TILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDA

BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA