BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
SKÅNSKA FÄRJOR OCH PASSAGERARFARTYGSkåne har ju av naturliga orsaker varit utgångspunkten för mycket av färje/passagerartrafiken mot kontinenten.
Jag har här försökt göra en sammanställning över rederier/linjer, samt fartyg , som haft sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
För en västkustbo har det varit en stundtals snårig djungel att tränga igenom den Skånska färjenäringen. Linjer och rederier har stundtals varit konkurrenter för att i nästa stund samarbetat. Dessutom har ägare samt rederiernas namn förändrats, vilket gjort det svårt att följa varje rederi i kronologisk ordning.
Rättelser mottages tacksamt!.Källor


STATENS JÄRNVÄGAR FÄRJEREDERI
Inklusive SVERIGE-KONTINENTEN och SVERIGE-TYSKLAND
Trelleborg-Sassnitz/Rostock, Malmö-Köpenhamn.ÖRESUNDSBOLAGET


LINJEBUSS INTERNATIONAL - SL-LINJEN
Helsingborg-Helsingör, Landskrona-MalmöTRAVE LINE - SAGA LINIEN - TT-LINE
Malmö/Helsingborg/Trelleborg-TravemündeREDERI AB NORDÖ - NORDÖ LINK
EUROWAYS
Bland annat trafik Malmö-TravemündeSCANDLINES

ÖVRIGA FARTYG


I sammanställningen över skånska färjelinjer finns enbart de rederier med där jag har vykort i min samling. Utöver de presenterade rederierna kan dessutom nämnas Rederi AB Sundfart verksamt under 50 och 60-talet, ej att förväxla med det av Svenska Red AB Öresund senare bildade bolag med samma namn. Det gamla Sundfart startade Centrumlinjen mellan Malmö och Köpenhamn med bland annat Marstrandsbolagets gamla ångare S/S BOHUSLÄN. Centrumlinjen drev sin verksamhet fram till mitten av 1970 talet.
Nedan följer ett antal fartyg som trafikerat skånska hamnar för mindre rederier.
Dessutom en presentation av Stella Polaris, ett fartyg som inte gick i trafik på skåne, men ändå hemmahörande i Malmö.


S/S BOHUSLÄN 1914
H/S BORNHOLM EXPRESS 1977
M/S GILLELEJE 1964
S/S LANDSKRONA 1905
S/S LUCULLUS 1914
M/S STELLA POLARIS 1927
H/S SUNDFOIL 1963
M/S ÖSTERSJÖN 1977