BRYGGAN
REDERI
SKÅNSKA FÄRJOR
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
Källor

STATENS JÄRNVÄGAR
FÄRJEREDERIET

LINJER ÖVER ÖRESUND

Trafiken med järnvägsfärjor mellan Sverige och Danmark kom igång redan 1892 på linjen Helsingborg-Helsingör och året efter på linjen Malmö-Köpenhamn. Båda dessa linjer ombesörjdes med danska järnvägens färjor. Först 1900 när det var dags för en andra färja på Malmö-Köpenhamnslinjen fick Sverige sin första järnvägsfärja, S/S MALMÖ.
Under kommande år bestod förhållandet att järnvägsfärjorna över sundet i huvudsak var danska. Linjen Malmö-Köpenhamn hade dock kvar en svensk järnvägsfärja, M/S MALMÖHUS.
Under andra halvan av 80talet startas en linje mellan Helsingborg och Köpenhamn under namnet DanLink. I denna trafik sätts två större färjor in den danska M/S TRE KRONOR och den svenska M/S ÖRESUND. I samband med att Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn öppnades 1999 avvecklades all trafik med järnvägsfärjor över sundet.

LINJEN TRELLEBORG-SASSNITZ

FÖRE JÄRNVÄGSFÄRJORNA

Passagerartrafiken till kontinenten ombesörjdes med reguljära ångfartygslinjer från mitten av 1800-talet. Det var ofta fråga om de svenska kustångarna som förlängde sina turer ned till norra Tyskland och då företrädesvis den gamla Hansastaden Lübeck.
Från västkusten var det Hallands Ångbåtsbolag som med framgång drev linjer till Tyskland, och också ombesörjde trafiken över Öresund.
Från östkusten var det red AB Södra Sverige samt sedermera Stockholms Red AB Svea som fyllde samma uppgift. Svea bet sig kvar kring sundet och blev grundare av mycket av den linjetrafik som än idag finns kvar.
Kortaste sträckan mellan Sverige och Tyskland är mellan Trelleborg och Sassnitz , det är därför inget att förvånas över att det är denna sträckning som utgjort huvudlinjen mellan Sverige och Tyskland.
Anekdoten berättar att Knut Wallenberg var på resa till Tyskland tillsammans med frun Alice. Vägen var krånglig och gick via Danmark. Till råga på allt drabbades Wallenberg av dåligt bemötande och efter några timmars väntan i ett dragigt hamnskjul blev hustrun sjuk. Knut Wallenberg bestämde sig efter detta för att tillsammans med brodern sjökaptenen Gustaf, ansöka om att starta reguljär postlinje mellan Trelleborg och Sassnitz. Svenska och Tyska postförvaltningarna accepterade och 1897 startade linjen som ett samseglingsföretag mellan tyska Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft och Wallenbergs Rederi AB Sverige-Kontinenten.
Från svensk sida sattes två fartyg in S/S REX samt hjulångaren S/S SVEA. Efter att Rex förlist 1900 och ersatts med ett för litet fartyg, S/S NORDSTJERNAN, och sedan också S/S SVEA gått på grund med långvarig reparation som följd, skar sig kontakterna mellan Gustav Wallenberg och Poststyrelsen. Wallenberg avtal sades upp och ersattes av Malmörederiet RED AB SVERIGE-TYSKLAND som gick in med två ångfartyg 1907. Denna verksamhet blev dock kortvarig. De statliga järnvägsbolagen i Sverige och Tyskland hade planer på att binda ihop kontinentaljärnvägarna och vilken sträcka var då lämpligare än Trelleborg Sassnitz.

JÄRNVÄGSFÄRJORNA

1909 var de privata intressenterna utlösta och ersatta med järnvägsfärjor ägda av respektive lands järnvägsbolag, för Sveriges del Statens Järnvägar, SJ. Linjen har allt sedan starten drivits som en samseglingslinje mellan de båda järnvägsbolagen. Från detta år och under lång tid framöver var denna linje utan konkurrens.
Efter andra världskriget hamnade Sassnitz i DDR, medan en större del av godsströmmarna gick mot BRD. Även turistströmmen lockades till västra Tyskland. SJ började därför redan 1953 trafikera Travemünde med sina järnvägsfärjor under sommaren.
Först fram emot 1960-talet började linjebilden på allvar förändras.
1965 startar SJ en ny linje på routen Trelleborg-Travemünde, något år senare läggs även Malmö till routen. Denna verksamhet presenteras under avsnittet Trave/Saga/TT-Line.
Ända från starten 1909 drevs linjen Trelleborg-Sassnitz under det inofficiella namnet Kungsleden. I mitten av 1980talet får linjen dock det officiella namnet TS-Line för att 1994 ändras till HansaFerry. Samtidigt startas linjen Trelleborg-Rostock.
Rederinamnet ändras 1991 från SJ färjetrafik till SweFerry AB då alla statliga (större) färjerederier samlas under ett bolag. 1997 ändras rederiets namn till Scandlines AB samtidigt som de danska och tyska järnvägsbolagen genomför samma namnändring, varefter namnet Scandlines finns som gemensamt samlande namn för alla de gamla järnvägsfärjelinjerna.
1999 köps den svenska delen av Scandlines upp av Stena Line, Göteborg

Utöver de här redovisade linjerna har SJ även varit involverade i tågfärjetrafik mellan bl.a Sverige-Finland samt Ystad-Polen.
ÅLDERSORDNING:
Red AB Sverike-kontinenten
S/S REX 1897
S/S SVEA 1877
S/S NORDSTJERNAN 1871
Red AB Sverige-Tyskland
S/S PRINS GUSTAF ADOLF 1897
S/S PRINSESSAN MARGARETA 1907
SJ
S/S MALMÖ 1900
S/S DROTTNING VICTORIA 1909
S/S KONUNG GUSTAV V 1910
S/S STARKE 1930
M/S MALMÖHUS 1945
S/S TRELLEBORG 1958
S/S SKÅNE 1966
S/S DROTTNINGEN 1968
S/S GÖTALAND 1973
S/S TRELLEBORG 1982
M/S SKÅNE 1998
M/S MECKLENBURG-VORPOMMERN 1996
M/S SASSNITZ 1989
BOKSTAVSORDNING
S/S DROTTNING VICTORIA 1909
M/S DROTTNINGEN 1968
M/S GÖTALAND 1973
S/S KONUNG GUSTAV V 1910
S/S MALMÖ 1900
M/S MALMÖHUS 1945
M/S MECKLENBURG-VORPOMMERN 1996
S/S NORDSTJERNAN 1871
S/S PRINS GUSTAF ADOLF 1897
S/S PRINSESSAN MARGARETA 1907
S/S REX 1897
M/S SASSNITZ 1989
M/S SKÅNE 1966
M/S SKÅNE 1998
S/S STARKE 1930
S/S SVEA 1877
M/S TRELLEBORG 1958
M/S TRELLEBORG 1982