BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB REX


KällorREX-REDERIERNAREDERIAKTIEBOLAGET REX bildades 1903 av Waldemar Beijer i Stockholm. Tanken var att rederiet skulle ge sig in i den nystartade malmfrakten och för detta ändamål inköptes två ångare som fick namnen S/S NORD ock S/S DROTT. Tre år efter bolagets bildande anställdes den då 18-årige Knut Malkolm Källström, en person som skulle få stor betydelse för REX framtida utveckling. Under åren fram till första världskriget har rederiet haft 4 fartyg i sin ägo och 1917 avslutas denna första REX historia då rederiet, nu ägare till två ångare, köps upp av Transatlantic i Göteborg.

1923 gav sig Beijer åter in i rederibranschen genom att starta ett nytt rederi, även detta fick namnet Rederiaktiebolaget Rex. I detta nybildade bolag blev K M Källström VD. Bolagets första fartyg blev en tre år gammal ångare som fick namnet S/S ASPÖ. Med detta namn inleddes REXbolagets namntradition att uppkalla sina fartyg efter öar i Stockholms skärgård. Samtliga fartyg i REXflottan fick namn i denna tradition och inget önamn användes mer än en gång!
Det nya REX-bolaget följde samma inriktning som det första REXbolaget där malmtrafiken var främsta sysselsättningen för bolagets fartyg. Större delen av rederiets fartyg köptes in second-hand och förvånansvärt länge höll sig REX kvar vid ångfartygen, först i slutet av 50talet börjar man överge ångan.

När K M Källström avled 1949 kunde sönerna Ragnar och Knut överta ett bolag som byggts upp till ett betydande rederi Under 50- och 60talen fortsatte REX med samma inriktning som bolaget haft från starten, den enda större förändringen var att man under 50talet kom att satsa på kombinerade malm/tankfartyg. Även i denna verksamhet valde man att satsa på att köpa in second-handfartyg, bl a köptes två äldre tankfartyg in från Transoil, fartyg som byggdes om till malmtankfartyg. Först under sextiotalet blev det mer vanligt för REX att beställa sina fartyg direkt från varv.
I mitten av 60talet blir bröderna Källström mer aktiva med att förändra verksamheten. Man tar initiativ att bilda ett modernt färjerederi för att ta upp konkurrensen med Svenska Lloyd på trafiken Göteborg England. Detta färjerederi var ett samarbete med Transoil och det var initialerna från Transoil och Rex som gav namnet TOR-Line.
Under 1965 kom REX att köpa upp resterna av Thordén Lines AB i Uddevalla. Senare samma år genomförs en koncernbildning med Transoil, där även de anrika Göteborgsrederierna Bratt/Götha ingår.
Tiden som koncern blir dock kortvarig för REX. I början av 1967 köps REXkoncernen upp av Saléns. Namnet REX består dock inom Saléns och de flesta fartyg behåller sina namn, men fick nu Saléns skorstensmärke.
1975 genomför Saléns en omorganisation och med denna försvinner REX bolagsnamn för gott och blir en del av Salénrederierna AB.

REX-bolagen hade även genom åren ett stort antal fartyg i charter, dessa fartyg redovisas inte i denna sammanställning. Vidare fanns dotterbolag som t ex Regulus och Regin men dessa bolags verksamhet tycks enbart ha varit av administrativ art.
ÅLDERSORDNING
S/S TORD 1907
S/S ASPÖ 1920
S/S INGARÖ 1916
S/S RUNMARÖ 1912
S/S RÅDMANSÖ 1914
M/S RÅNÖ 1947
S/S HÖGMARSÖ 1920
M/S BULLERÖ 1939
S/S RAMSÖ 1907
M/S SIARÖ 1953
M/S LAGNÖ 1953
M/S ADELSÖ 1936
M/S VETTERSÖ 1938
M/S HASSELÖ 1939
M/S BJÖRNÖ 1954
S/S SALTARÖ 1936
M/S BISKOPSÖ 1956
M/S LINDÖ 1957
M/S TOSTERÖ 1939
M/S RINDÖ 1960
M/S VENDELSÖ 1960
M/S HUSARÖ 1961
M/S FOGLARÖ 1944
M/S SINGÖ 1962
M/S SEGERÖ 1962
M/S LEDARÖ 1955
BOKSTAVSORDNING
M/S ADELSÖ 1936
S/S ASPÖ 1920
M/S BISKOPSÖ 1956
M/S BJÖRNÖ 1954
M/S BULLERÖ 1939
M/S FOGLARÖ 1944
M/S HASSELÖ 1939
M/S HUSARÖ 1961
S/S HÖGMARSÖ 1920
S/S INGARÖ 1916
M/S LAGNÖ 1953
M/S LEDARÖ 1955
M/S LINDÖ 1957
S/S RAMSÖ 1907
M/S RINDÖ 1960
S/S RUNMARÖ 1912
S/S RÅDMANSÖ 1914
S/S RÅNÖ 1947
S/S SALTARÖ 1936
M/S SEGERÖ 1962
M/S SIARÖ 1953
M/S SINGÖ 1962
S/S TORD 1907
M/S TOSTERÖ 1939
M/S VENDELSÖ 1960
M/S VETTERSÖ 1938