BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB REUTKällor     


Gustaf E Reuter kom att grunda ett stort antal rederier, med en början från slutet av 1910-talet. Även hans söner Gösta och Hakon fortsatte på samma bana som sin far.
Efter Gustafs död 1922 kom en del av verksamheten att få sitt säte i Stockholm där sonen Gösta var ägare. Här ingick AB Bensintransporter och Rederi AB Turego. I Göteborg hamnade Rederi AB Reut och Rederi AB Atlantides under Hakons ledning.
Under andra världskriget kom framförallt Göteborgsrederierna att bli involverade på den tyska sidan. Detta ledde till att Flyktkapitalbyrån 1946 tog över Rederi AB Atlantides. Utöver att Oberkommando der Marine övertog en del av rederirörelsen kom Reuters rederier även att chartra ut en del fartyg till tyskland under kriget. Efter det att andra världskriget tagit slut flyttade Göteborgsverksamhten till Kungsbacka. I slutet av 60-talet upphörde rederiets verksamhet.BOKSTAVSORDNING
M/T MARGIT REUTER
M/S MÄRTHA REUTER
M/T SIGRID REUTER
M/T SIGRID REUTER