BRYGGAN
REDERI
SKÅNSKA FÄRJOR
FARTYGSINDEX
TILLBAKASVENSKA REDERI AB ÖRESUND - SUNDFART.
Danska Damskeskipssellskapet Öresund, DSÖ, startar sin rederiverksamhet 1900. Tillsammans med Svenska Red AB Öresund inleder DSÖ 1905 linjen Malmö-Köpenhamn.
Rederierna var dotterbolag till respektive lands järnvägsbolag.
1960 startar Svenska Red AB Öresund en ny linje på sträckan Limhamn-Dragör särskilt anpassad för biltrafik.
I mitten av 60talet började man införa flygbåtar på sträckan Malmö/Skeppsbron-Köpenhamn/Havnegade. Dessa snabba fartyg kom snart att konkurrera ut de långsamma stora båtarna.
Det gemensamma bolaget bolaget separeras 1977 i en svensk del som får namnet SUNDFART och den danska DSÖ. Det nybildade Sundfart har inget gemensamt med det Sundfart som var verksamt undet 50 och 60-talet.
I denna uppdelning driver Sundfart linjen Limhamn-Dragör medan DSÖ driver linjerna med flybåtar och "De stora båtarna" mellan Malmö och Köpenhamn.
1980 ombildas Öresundsbolaget och blir en del av Scandinavian Ferry Lines, SFL.
1984 säljer SFL sin andel i flygbåtstrafiken till danska DSÖ. Danskarna behåller även fortsättningsvis ett antal flygbåtar under svensk flagg, trots att inget svenskt ägande kvarstår i linjen.
1997 får rederiet sitt sista namn då linjen infogas i det nya ScandLines.
Linjen Limhamn-Dragör läggs ned hösten 1999 med anledning av att Öresundsbron kommer att invigas våren 2000.Källor

ÅLDERSORDNING:
S/S ÖRESUND 1905
S/S MALMÖ 1914
S/S ÖRNEN 1909
M/S GRIPEN 1956
M/S DRAGÖR 1960
M/S ÖRESUND 1960
M/S LIMHAMN 1960
H/S WESTFOIL 1962
H/S SVALAN 1965
H/S TÄRNAN 1966
M/S HAMLET 1968
M/S OFELIA 1968
M/S SCANIA 1972
H/S LOMMEN 1985
H/S SPRINGAREN 1991
H/S FELIX 1996
BOKSTAVSORDNING:
M/S DRAGÖR 1960
H/S FELIX 1996
M/S GRIPEN 1956
M/S HAMLET 1968
M/S LIMHAMN 1960
H/S LOMMEN 1985
S/S MALMÖ 1914
M/S OFELIA 1968
M/S SCANIA 1972
H/S SPRINGAREN 1991
H/S SVALAN 1965
H/S TÄRNAN
H/S WESTFOIL 1962
S/S ÖRESUND 1905
M/S ÖRESUND 1960
S/S ÖRNEN 1909