BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKANORDSTRÖM & THULIN


                       
KällorNORDSTRÖM & THULIN

1850 startar Carl Daniel Nordström en verksamhet för befraktning och klarering i Stockholm. Verksamheten växer och kommer att innefatta alla delar av shipping. Basen för verksamheten ligger under den första tiden i Nordströms goda kontakter med Åland. 1861 anställs den då 16årige Carl Gustaf Thulin i företaget. Fem år senare blir han delägare till företaget som nu ändrar sitt namn till Nordström & Thulin.
Under 30talet inledde N & T ett samarbete med den finska redaren Gustav B Thordén, en redare som senare skulle flytta över sin verksamhet till Uddevalla.
Under efterkrigstiden satsade N & T på bulk/malmfrakt i nära samarbete med Gränges. Bolaget kom tidigt att få ett stort internationellt engagemang med dotterbolag i t.ex. USA. Antalet fartyg som ägdes av N & T under svensk flagg var begränsat då man hellre valde att ta utländska fartyg i charter eller driva egna fartyg under annan flagg.
1993 köper N & T Walleniusrederiernas andel i stortankrederiet Argonaut. 1997 slås dessa både rederier samman till N&T Argonaut. Detta nya storrederi blir ett betydande rederi inom stortank och två av rederiets tankers blev registrerade under svensk flagg. Bara tre år senare flaggas dessa fartyg ut eller säljs. Aktiemajoriteten för detta storrederi har 1996 köpts upp av den Österrikiske affärsmannen Helmut Sohmen. Denne österrikare är svärson och arvinge till en av väldens störste tankredare, Y K Pao baserad i Hongkong. Under år 2000 avvecklas N&T Argounaut från Stockholmsbörsen och därmed har detta rederi inte någon svensk anknytning.

PASSAGERARFÄRJORNA
GOTLANDSLINJEN OCH ESTLINE

En oväntad och annorlunda del av N & T:s verksamhet startade 1987 då man satsade på passagerarfärjeverksamheten. Man lyckades vinna den statliga upphandlingen för Gotlandstrafiken på 10 år och införskaffade färjor för denna trafik som startade den 1 januari 1988.
Tillsammans med det statliga estniska rederiet Estonian Steamship Company (ESCO) bildar N&T 1992 det 50/50 ägda "Estline" för färjetrafik mellan Tallin och Stockholm
Denna del av N & T:s verksamhet fick ett tragiskt slut med M/S ESTONIAS förlisning 1994. Som en följd av denna katastrof meddelade N & T att man nu skulle lämna all färjesjöfart inklusive Gotlandslinjen. Man säljer sin del av Estline 1997 till ESCO och koncessionen för Gotlandstrafiken återgick till Gotlandsbolaget efter avtalsperiodens slut.N&T LASTFARTYG

S/S ALICE 1887
M/T ARGO ATHENA 1990
M/S ATOMENA 1944
M/S CASSIOPEIA 1956
M/S CASSIOPEIA 1972
S/S C. G. THULIN 1930
M/S NORD ATLANTIC 1983
PASSAGERARFÄRJORNA

M/S GRAIP 1977
M/S NORD GOTLANDIA 1981
M/S NORD NEPTUNUS 1977
M/S NORD ESTONIA 1974
M/S VINDILE 1988
M/S VISBY 1980 T/C
M/S PATRICIA OLIVIA T/C