BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
MYRSTENS REDERIER


Red AB Volo
Red AB Slite
MYRSTENS REDERIER
Lastfartygen
VIKING LINE
Svenskflaggade fartygM/S BOGE
M/S DALHEM 1931
M/S DALHEM 1957
M/S FJAUGEN
M/S GAIST
M/S HAVDHEM
M/S OTHEM
M/S SLITE

MYRSTEN


Johan Niclas Myrsten grundade 1867 den redardynasti som hade sitt säte i Slite på Gotland. 1910 bildade sönerna Gustaf och John Rederi AB Volo som blev grunden för det moderna rederi som kom att satsa på atlanttrafik med moderna stora lastfartyg.

1947 bildade Carl Bertil Myrsten Rederi AB Slite tillsammans med systern Inga Gattberg. Första fartyget var Red AB Volos gamla ångare S/S OTHEM från 1914. I mitten av 50talet tog Red AB Slite emot två stycken nybyggen från Sölvesborgs varv, M/S SLITE och M/S BOGE. 1959 byggdes M/S SLITE om för att kunna lasta bilar via ramper, och även ta passagerare. Två år senare byggdes M/S BOGE om på samma sätt. Dessa båda fartyg kom att sättas in på linjen Simpnäs-Mariehamn på Åland den 5/6 1959, fyra dagar efter det att finska Vikingline startat sin linje mellan Gräddö-Mariehamn.
Den nystartade trafiken innebar att den gamla trafiken med passagerarångare mellan Sverige och Finland började förändras till en trafik med bil och passagerare färjor.
Myrstens tog 1964 emot sin första nybyggda färja från Sölvesborgs varv, M/S APOLLO.

VIKING LINE


1959 startade den Åländske sjökaptenen Gunnar Eklund färjetrafik mellan Gräddö-Mariehamn-Korpo med en äldre ångfärja som fick namnet S/S VIKING, byggd 1924. I samband med rederistarten kom redare Algot Johansson, grundare av det Åländska RED AB SALLY, med i samarbetet för denna linje. Samarbetet mellan Eklund och Johansson fungerade dåligt och 1962 bröt sig Eklund ut från VIKING samarbetet. Han satsade i stället på ett eget rederi, ÅLANDSFÄRJAN AB, en egen linje mellan Gräddö och Mariehamn med färjan M/S ÅLANDSFÄRJAN, byggd 1933.

Konkurrensen i Finlandstrafiken ledde 1965 fram till ett samarbete mellan Myrstens och åländska Vikinglinjen. 1966 bildades marknadsföringsbolaget VIKING LINE och nu var även Ålandsfärjan AB med i samarbetet. Nu fick de tre fartygen, S/S ÅLANDSFÄRJAN, S/S VIKING och M/S APOLLO Vikings karakteristiska röda skrovfärg, den färg som Myrstens Apollo haft hela tiden.
Det ursprungliga Vikinglinjen, Algot Johanssons rederi, döptes om till Red AB Solstad och detta rederi blev nu en del inom Sally rederierna.
Under 70talet expanderade Vikingliniens verksamhet kraftigt och nya fartyg togs emot. Dessutom startades en ny linje Stockholm-Mariehamn-Åbo och något år senare, 1975, linjen Stockholm-Helsingfors.
Från denna tid och framåt tog Vikingline emot ett stort antal nya, allt större, nybyggen. Konkurrensen från SILJA LINE tvingade fram större och mer riskfyllda investeringar i allt större tonnage.
1987 sålde Sally sin del av VIKING LINE till Effoa-Finska Ångfartygs AB. Detta rederi är kanske mer känt som huvudägare till SILJA LINE, VIKING LINES värsta konkurrent. På detta vis fanns risk att SILJA skulle få insyn i konkurrentens planering genom sin 33%iga ägarandel.
Situationen blev ohållbar och SALLY sålde samma år sin andel av VIKING LINE till Myrstens och Ålandsfärjan AB, som nu bytt namn till SF-Line AB.
Myrstens satsade stort på nytt tonnage i slutet av -80talet/början av -90talet där kronan på verket skulle bli M/S EUROPA, världens största passagerarfärja. Tyvärr sammanföll denna intensiva investeringsperiod med en djupgående ekonomisk kris. Krisen ledde bland annat till Wärtsilekoncernens konkurs vilket innebar kraftigt ökade kostnader för de båda exklusiva kryssningsfartygen M/S ATHENA och M/S KALYPSO. När sedan den ekonomiska krisen fortsatte med bl.a. en flytande svensk valuta orkade inte Myrstens med att betala för sitt tyska nybygge M/S EUROPA. När bankerna inte ville ställa upp för att lösa Myrstens akuta ekonomiska problem blev konkursen oundviklig. Myrstens fartyg såldes på exekutiv auktion och VIKING LINE var från och med nu helägt av åländska SF-Line AB, som sedan bytte namn till Viking Line AB.

Eftersom KOMMANDOBRYGGAN presenterar svensk sjöfart finns bara Myrstens fartyg med i presentationen av VIKING LINE, utöver Myrstens fartyg redovisas också fartyg som Viking Line valt att registrera under svensk flagg på denna sida
För att få en fullständig bild av VIKING LINES samtliga fartyg rekommenderas Fakta om FartygKällor

M/S APOLLO 1964
M/S APOLLO 1970
M/S APOLLO III
M/S ATHENA
M/S DIANA
M/S DIANA II
M/S EUROPA
M/S KALYPSO
M/S OLYMPIA
M/S ROSELLA 1980
M/S VIKING CINDERELLA
M/S VIKING XPRS
M/S VISBY 1964 Timecharter
M/S ÅLANDSFÄRJAN