BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAMotala Rederi ABRederi AB Valkyrian
Rederiet grundades i Motala 1884 med Gustaf Pettersson som redare. Omgående beställdes tre mindre ångfartyg, byggda av trä, men man kom snart att beställa större faryg. 1903 köper rederiet upp det likviderade bolaget Ã…ngfartygs AB Edith. Rederiets grundare Gustaf Pettersson avlider 1906.
1917 säljs rederiet till Erik August Enhörning, Kubikenborg, men Rederi AB Motala kom att behålla sitt namn. Enhörning hade tidigare grundat Rederi AB Höfding, men styrde också rederierna Valkyrian, Orlando och Othello. Under sjöfartskrisen i början av trettiotalet kom rederiet att drabbas hårt då alla fartyg blev upplagda, det hjälpte inte heller att flytta verksamheten till Stockholm. 1933 ansöker Enhörning om att bolaget ska sättas i likvidation.


BOKSTAVSORDNING
S/S EMIL R. BOMAN 1901
S/S EMMY 1872
S/B KURIREN 1885
S/S LOVISA 1881
S/S MUDIR 1904
S/S SVEN RENSTRÖM 1869
S/S VALKYRIAN 1881