BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
BONNIER REDERIERNA
LION STEAMSHIP
LION FERRY
EUROPAFÄRJANBokstavsordning
M/S EUROPAFÄRJAN
M/S EUROPAFÄRJAN I
M/S EUROPAFÄRJAN III
M/S EUROPAFÄRJAN IV
M/S EVA JEANETTE
M/S GUSTAV VASA 1965
M/S GUSTAV VASA 1973
M/S KRONPRINS CARL GUSTAF
M/S LION KING 1986
M/S LION KING 1979
M/S LION PRINCE
M/S LION PRINCESS
M/S LION QUEEN
M/S PRINCE OF BRITTANY
M/S PRINCE OF FUNDY
M/S PRINS BERTIL 1960
M/S PRINS BERTIL 1964
M/S PRINS HAMLET
M/S PRINS OBERON

Källor
Åldersordning
M/S EVA JEANETTE
M/S PRINS BERTIL 1960
M/S PRINS BERTIL 1964
M/S KRONPRINS CARL GUSTAF
M/S PRINS HAMLET
M/S GUSTAV VASA 1965
M/S PRINS OBERON 1970
M/S PRINCE OF FUNDY 1970
M/S GUSTAV VASA 1973
M/S EUROPAFÄRJAN III
M/S PRINCE OF BRITTANY
M/S EUROPAFÄRJAN IV
M/S EUROPAFÄRJAN
M/S EUROPAFÄRJAN I
M/S LION PRINCE
M/S LION PRINCESS
M/S LION QUEEN
M/S LION KING 1986
M/S LION KING 1979BONNIER


För de allra flesta är namnet BONNIER förknippat med tryckeri och förläggarverksamhet. I slutet av -50talet satsade Bonniers på verksamhet utanför dessa traditionella och det var under denna tid som man gav sig in i rederiverksamheten. Man startade LION STEAMSHIP, ett rederi som drev några stycken styckegodsfartyg. Bonniers lockades av den expansiva färjerörelsen och fastnade så småningom för att starta en linje mellan Halmstad och danska Århus. 1959 bildades LION FERRY med säte i Halmstad för denna trafik och 1960 fick detta rederi sin första färja, M/S PRINS BERTIL. Trots flera försök att ändra linjesträckningen från Halmstad till olika danska hamnar gick det inte att få tillräcklig lönsamhet i linjen. En orsak var Halmstads och Århus läge längst in i bukten på respektive sida, detta innebar extra lång gångtid. Orsaken till dessa hamnval var helt enkelt att andra lämpliga hamnar redan var upptagna av konkurrenter. Förstahandsalternativet på danska sidan var redan inbokat av ett norskt konsortium som ämnade starta trafik mellan Grenå och Varberg under namnet EUROPAFAERGEN. Lion Ferry startade i en tid när konkurrensen på trafiken mellan Sverige och Danmark var stenhård. Utöver Varberg-Grenå fanns konkurrenterna i Göteborg, den etablerade Göteborg-Fredrikshavnslinjen som snart skulle få en lokalkonkurrent, nämligen Stena Line. Längre söderut fans sedan tidigare etablerade linjer både till Danmark och Tyskland. Till detta ska läggas en del försök att etablera linjer som dock inte överlevde mer än några månader.
Trots denna konkurrens klarade Lion Ferry att överleva samt också expandera. Genom en lyckad försäljning av M/S PRINS BERTIL (II) fick man tillräckligt med kapital för att köpa konkurrenten EUROPAFAERGEN och kom på så sätt över linjen Varberg-Grenå. När man nu förfogade över den mer fördelaktiga hamnen i Grenå ändrades även Halmstadslinjen till denna hamn.
Lion Ferrys verksamhet har successivt avvecklats fram till 1982 då endast linjen Varberg-Grenå återstod. Detta år köper Stena Line denna linje, med varunamnet Europafärjan, fartyg och skorstensmärke. Många befarade att Stena var ute efter att köpa upp och lägga ner en konkurrerande linje. I stället blev det så att Stena valde att utveckla linjen, återknyta samarbetet på linjen Halmstad-Grenå, som under några år drivits som partsrederi. 1985 återtog man rederinamnet Lion Ferry. Under Stenas tid som ägare utvecklades ytterligare en Lion Ferry linje, nämligen Karlskrona-Gdynia 1995.
1987 valde Stena att helt överge anknytningen till eurpafärjannamnet och fartygen döps om till namn med prefixet Lion och marnadsfördes under namnet Lion Ferry.
1998 Väljer Stena att omorganisera sin verksamhet så att varumärket Lion Ferry avvecklades och ersattes med Stena Line. Fartygen målades om och fick nya namn för att passa in i Stenafamiljen. I och med detta försvann de sista synliga spåren på Bonniers framgångsrika tid som färjeredare.
Utöver de linjer som nämns nedan var Lion Ferry delaktig som medoperatör i ytterligare några linjer. Dessutom har man ägt färjor som gått på långa charterkontrakt, i första hand till SJ.
Som skorstensmärke hade Bonniers färjor till att börja med ett rött B på gul botten. 1970 infördes flaggan med lejonet i skorstenen för de svenska linjerna och ett stiliserat P med våg för linjen mellan Tyskland-England.
Bonniers färjor i trafik för linjer i samtrafik med andra rederier förde dessa linjers särskilda skorstensmärken

VARBERG/HALMSTAD-GRENÅ.


Linjen startades 1960 av ett norskt konsortium med Leif Höegh i spetsen, under namnet EUROPAFAERGEN. 1965 köper Lion Ferry linjen Varberg-Grenå och får då också tillgång till det etablerade namnet EUROPAFAERGEN. Lion Ferry väljer att behålla varumärket, som nu försvenskas till Europafärjan, på denna linje. Färjornas skorstensmärke ändras dock till Lion Ferrys. Med Grenå som dansk mål kom Europafärjan att i olika perioder driva linjer från Varberg, Halmstad och Helsingborg. Varbergslinjen blev den linje som överlevt alla svängningar i trafikströmmar.
1982 köper STENA LINE linjen inklusive kvarvarande fartyget M/S EUROPAFÄRJAN III, varunamn och skorstensmärke. Som kuriosa kan nämnas att med Stena som ägare gjordes ändringen av skorstensmärket så att lejonet vänts och nu blickar bakåt.
2020 upphör Stena Line att trafikera Varberg. I stället blir det Halmstad som utgör den svenska hamnen för trafik på Grenå

TYSKLANDSTRAFIKEN.


1965 sattes Lion Ferrys nya färja M/S GUSTAV VASA in i trafik mellan Trelleborg och Travemünde denna trafik drevs av SJ som tagit fartyget på charter. Ett år senare startade Lion Ferry en egen tysklandslinje på linjen Halmstad-Köpenhamn-Travemünde. Denna linje blev kortvarig, istället fortsatte man Tysklandstrafiken ihop med SVEA/LINJEBUSS under marknadsnamnet TRAVE LINE på linjen Helsingborg-Köpenhamn-Travemünde. Inte heller detta engagemang blev långvarigt. Redan 1969 lämnade man Trave Line för att istället inleda ett samarbete med SJ på linjen Malmö-Travemünde. Denna linje marknadsfördes under namnet Malmö-Travemünde Linjen (MLT). I mitten av -70talet inleder MLT ett samarbete med Trave Line och man bildar gemensamt SAGA LINE. Under alla dessa olika konstellationer var Lion Ferry operativ administratör utöver att man också svarade för bemanning och drift av de egna utchartrade färjorna. 1980 löpte kontraktet för de administrativa ansvaret ut. I samband med detta förklarade SJs dotterbolag Svelast och Linjebuss att man skulle ta över Lion Ferrys uppgifter på egen hand. Samtidigt inledde Saga Line ett samarbete med tyska TT Line och bildade samseglingspoolen TT-Saga Line. För Lion Ferrys del var dock tysklandstrafiken ett avslutat kapitel.

BREMERHAVEN-HARWICH


1966 startar Lion Ferry tillsammans med Wallenius trafik på linjen Bremerhaven-Harwich. Några år senare inleddes ett samarbete med ett tyskt konsortium för denna linje. Det blev tyskarna som ansvarade för marknadsföring av linjen under namnet Prinzen Linien. När Lion Ferry avvecklades 1981 såldes linien till danska DFDS.

PORTLAND-YARMOUTH


1970 gav sig Lion Ferry in på sitt mest spektakulära projekt då man startade en linje mellan Portland,USA och Yarmouth i Canada. Även på denna linje bildades ett konsortium, denna gång med norska Fred Olsen. 1976 avvecklade Lion Ferry sitt engagemang på denna linje, som aldrig blev den succé man hoppats på.