BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAJ P JönssonJöns Petter Jönsson var skeppsklarerare från Landskrona. Under en period från början av 1900 talet fram till 1915, drev J P Jönsson ett antal fartyg under svensk. Den egentliga ägaren var C H Ford, England, som valt att flagga ut fartygen till Sverige för att få lägre löner.


BOKSTAVSORDNING
S/S ARTHUR 1884
S/S LIZZIE 1901
S/S GROVEDALE 1886
S/S GROVELAND 1901