BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAJ P JönssonJöns Petter Jönsson var skeppsklarerare från Landskrona


BOKSTAVSORDNING
S/S ARTHUR 1884
S/S LIZZIE 1901
S/S GROVEDALE 1886
S/S GROVELAND 1901