BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
AB A K FERNSTRÖMS GRANITINDUSTRIERBokstavsordning
M/T A.K. FERNSTRÖM 1954
M/S A.K. FERNSTRÖM 1974
M/T BIRGITTA FERNSTRÖM 1965
M/S ELISABETH FERNSTRÖM 1968
M/T EMMA FERNSTRÖM 1960
M/T ERIK K. FERNSTRÖM 1963
M/S ERIC K. FERNSTRÖM 1971
S/S ERIK 1890
M/S STERNÖ 1962


Källor

Åldersordning
S/S ERIK 1890
M/T A.K. FERNSTRÖM 1954
M/T EMMA FERNSTRÖM 1960
M/S STERNÖ 1962
M/T ERIK K. FERNSTRÖM 1963
M/T BIRGITTA FERNSTRÖM 1965
M/S ELISABETH FERNSTRÖM 1968
M/S ERIC K. FERNSTRÖM 1971
M/S A.K. FERNSTRÖM 1974FERNSTRÖMS-REDERIERNA

Alfred Fernström grundar 1885 firman A K FERNSTRÖMS GRANITINDUSTRIER i Karlshamn och startar ett flertal stenbrott i denna trakt. Verksamheten går bra och kring sekelskiftet leder exporten främst till Tyskland till att man intresserar sig för att skaffa egna fartyg för granitexporten.
Första fartyget blev en liten ångare som fick namnet S/S STERNÖ. Under tiden fram till första världskriget växer flottan stadigt, men i efterkrigstidens depression avvecklas större delen av fartygsflottan. Under tiden fram till andra världskriget drev rederiet bara ett fåtal fartyg och 1946 såldes det sista fartyget i bolagets flotta. Bolaget drev dock stenhuggeriverksamheten vidare där efterfrågan ökar i efterkrigstidens Europa.

Eric K Fernström har dock långt framskridna planer på att återuppta rederirörelsen och gör 1950 ett försök med en äldre lastångare, ett försök som dock inte blir så lyckosamt. Eric Fernström har trots detta misslyckande bestämt sig för att satsa på en helt ny rederiinriktning, nämligen tankfartyg. 1951 beställs ett för tiden stort tankfartyg vid Kockums MV. Med anledning av varvens fulla orderböcker kom fartyget, M/T A.K. FERNSTRÖM att levereras först 1954. I likhet med de nya rederibolagets övriga fartyg gick A K Fernström in i chartertrafik.
1968 säljer Eric K Fernström sitt bolag till Investmentbolaget SKANSEN LEJONET i Göteborg. Bolaget behåller trots detta sitt namn och under en kort tid kvarstår Eric K Fernström i bolagets ledning.
Rederirörelsen var helt inriktad på tank-och OBO fartyg, vilket visade sig vara en olycklig kombination när 1970talets oljekris slår till. Bolagets sista nybygge M/T EMMA FERNSTRÖM gick direkt till upplag där hon förenades med bolagets andra upplagda fartyg.
En sådan verksamhet gick naturligtvis inte att driva vidare, så bolaget säljer under 1970talet ut sin fartyg. 1977 säljs det sista fartyget, som året efter formellt övertas av köparen Broströms. Med detta är Fernströms rederirörelse definitivt över.