BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAÅNGBÅTS AB BOHUSLÄNSKA KUSTEN


S/S BORGILA
S/S GÖTEBORG
S/S KUNG RANE
S/S OSLO
S/S ROBERT THORBURN
S/S UDDEVALLA
S/S VALBORGÅNGBÅTS AB BOHUSLÄNSKA KUSTEN.
Bolaget bildades 1876 och hade sitt säte i Uddevalla. Bolaget kom att bedriva passagerartrafik längs den Bohuslänska kusten, från Göteborg i söder till Oslo i norr.
Rederiet drabbades i likhet med andra bolag som drev kusttrafik av konkurrensen från tåg och bil. 1949 var det färdigseglat för bolaget och trafiken lades ner.
Källor