BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA


ACL
ATLANTIC CONTAINER LINE
Atlantic Container Line startade sin trafik 1967.
OLOF WALLENIUS hade 1964 beställt ett fartyg av helt ny typ på tyskt varv. Denna nya fartygstyp visade sig mycket lämplig för containertrafik. Olof Wallenius tog nu kontakt med några av de rederier som bedrev trafik på nordatlanten, och föreslog ett samarbete. Samarbetet kom till stånd och från starten var de ingående rederierna WALLENIUSREDERIERNA, HOLLAND AMERIKALINIEN samt SVENSKA AMERIKALINIEN och TRANSATLANTIC . Innan verksamheten startat hade även Engelska CUNARD och Franska COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE blivit medlemmar i rederiet.
Rederierna ägde 20% var, utom SAL och TRANS som delade på en andel. Varje ägardel bidrog med 2 fartyg var, av den helt nya typ som utvecklats för rederiets trafik.
1990 blev TRANSATLANTIC ensamägare av ACL genom att TRANSATLANTICs ägare BILSPEDITION övertog aktiemajoriteten i ACL. Denna ägarkonstruktion blev kortlivad. Redan 1994 sålde BILSPEDITION och ACL blev nu ett helt självständigt bolag, noterat på Oslobörsen. Sista delen av det ursprungliga, så framgångsrika, rederisamarbetet avslutades 1996, då ACL köpte M/S ATLANTIC CARTIER från franska TRANSATLANTIQUE.
2001 blev den Italienska rederigruppen Grimaldi ägare till ACL
Flertalet av ACLs fartyg förblir under svensk flagg och 2003 förs även de två fartyg som tidigare haft utländsk flagg in i det svenska registret.
Från 2015 till 2017 går samtliga av ACL:s G3 fartyg till upphuggning. Inget av de G4 fartyg som ersatte G3:orna kom att bära svensk flagg.
I slutet av 2017 meddelar ACL att man kommer att upphöra med att anlöpa Göteborgs hamn, därmed är den sista resten av svensk trafik Sverige-USA över.


Bokstavsordning
M/S ATLANTIC CARTIER
M/S ATLANTIC CINDERELLA
M/S ATLANTIC COMPANION
M/S ATLANTIC COMPASS
M/S ATLANTIC CONCERT
M/S ATLANTIC CONVEYOR
M/S ATLANTIC PRELUDE
M/S ATLANTIC SAGA
M/S ATLANTIC SONG
M/S ATLANTIC SPAN
Fleetlistordning
M/S ATLANTIC SPAN
M/S ATLANTIC SAGA
M/S ATLANTIC SONG
M/S ATLANTIC CINDERELLA
M/S ATLANTIC PRELUDE
M/S ATLANTIC COMPANION
M/S ATLANTIC CONCERT
M/S ATLANTIC COMPASS
M/S ATLANTIC CONVEYOR
M/S ATLANTIC CARTIER