Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
WALLENIUS LINES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S FALSTAFF

M/S FALSTAFF

Reg: 10901 Byggd: 1967 Varv: GVÖ
DW: 30 750 BR: 18 656 Bilar: 1 800
Mått: 185,6 x 24,0 x 10,7 Knop: 15,0

Byggd för PR P V LILJEGREN (PERL SH),Landskrona. M/S DAPHNE
Såld 1977 till RED AB WALLTANK, Stockholm. M/S FALSTAFF
Såld 1981 till POSEIDON SEGUNDO CIA NAV, Grekland. M/S POSIDON
Upphuggen 1986 i Thailand

M/S DAPHNE
M/S DAPHNE PERL SHIPPING