BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKARED AB TRANSMARIN - THE GOLDEN "T" LINEKällorREDERI AB KÄRNAN
1897 grundades i Helsingborg REDERI AB KÄRNAN av Carl P Hulthén, I C Hultén och J Lund. Rederiet kom att bedriva trampfart med totalt 8 ångfartyg varav 7 var second-hand fartyg. 1901 avled bolagets VD Carl P Hultén och han kom 1902 att efterträdas av Bernhard Ingelsson. Det är mest genom denna senare persons framtida rederiverksamhet som det finns anledning att nämna Red AB Kärnan. Fjorton år efter det att Bernhard Ingelsson blivit VD för Kärnan kom han att bilda det mer framgångsrika och välkända RED AB TRANSMARIN.

RED AB TRANSMARIN

Bernhard Ingelsson, dåvarande VD för Red AB Kärnan, tar initiativ till att bilda Red AB Transmarin 1916. Året efter levereras Transmarins första fartyg S/S SONJA från Norge. Ingelsson utnyttjade den svaga sjöfartskonjunkturen i samband med första världskriget till att köpa in fartyg från varv, beställda av redare som inte klarat av att fullfölja kontrakten. På detta vis kunde han snabbt bygga upp en modern fartygsflotta till ett lågt pris. I huvudsak sysselsattes fartygen med trälaster från norra Sverige till England med kol och koks som returlaster. Periodvis sysselsattes även fartyg i trafik på västafrika och medelhavet 1921 slogs Ingelssons rederier samman. Kärnan hade vid detta tillfälle bara två fartyg kvar som nu överfördes på partrederier inom Transmarin. Dock så behöll dessa fartyg Kärnans gamla skorstensmärke med sitt röda "K".
1937 avled Bernhard Ingelsson och under kort tid kom även två andra av bolagets förgrundsgestalter vice ordföranden och rederiinspektören Carl Larsson samt direktör Otto Killberg att avlida. Posten som styrelseordförande övertogs av Bernhards hustru Signe, ny VD blev Sven Redig som varit med i rederiets ledning från starten.
1946 startar Transmarin sin andra linje denna gång mellan Tyskland/Belgien/England och östra Medelhavet upp mot Svarta Havet. Denna linje berör alltså inte Sverige och drivs tillsammans med Tyska Deutsche Levanten Line. 1960 bildar Transmarin ett tyskt dotterbolag för det fortsatta samarbetet på denna linje. Dotterbolag får namnet Transmarin Hamburg G.m.b.H. Efterhand flaggas Transmarins fartyg på linjen Tyskland-Medelhavet över till tysk flagg.
1962 förvärvar Transmarin det anrika Helsingborgsrederiet Brubor vilket omvandlas till ett dotterbolag inom rederiet.
Under 60talet börjar rederiet möta allt större problem. Man försöker en del satsningar på nya verksamheter för att förbättra rederiets situation, bl.a. satsar man på mindre gastankfartyg. Dessa satsningar räcker inte för att klara bolagets överlevnad. Under 70talet överförs en del av verksamheten till ett nystartat dotterbolag på den västindiska ön Curacao. Samtidigt inleds ett samarbete med ett annat välkänt Helsingborgsrederi, Hillerströms. Inget av detta tycks dock räcka för att rädda bolagets överlevnad. 1979 har de sista fartygen inom Transmarinsfären sålts ut och punkt är satt för denna Helsingborgska rederiverksamhet.
Utöver linjefartygen för nämnda linjer var rederiet även ägare till ett antal för sin tid stora tankfartyg som gick i charter.
ÅLDERSORDNING
S/S DICIDO 1903
S/S SONJA 1917
S/S THYRA 1917
M/S GUDRUN 1924
S/S THYRA 1925
S/S INGER 1929
S/S FLORA 1930
M/S BECKY 1945
M/S GUNDA 1946
M/S SIWA 1946
M/S BRITTA 1948
M/S VAVA 1951
M/S ASTRID 1953
M/S MADELEINE 1953
M/S ULLA 1955
M/S KERSTIN 1956
M/S IRENE 1956
M/S NEVA 1957
M/S SIGNE INEGELSSON 1958
M/S INGA 1958
M/S URSA 1959
M/S VERNA 1961
M/S MARIANNE 1968
M/S MADELEINE 1969
BOKSTAVSORDNING
M/S ASTRID 1953
M/S BECKY 1945
M/S BRITTA 1948
S/S DICIDO 1903
S/S FLORA 1930
M/S GUDRUN 1924
M/S GUNDA 1946
M/S INGA 1958
S/S INGER 1929
M/S IRENE 1956
M/S KERSTIN 1956
M/S MADELEINE 1953
M/S MADELEINE 1969
M/S MARIANNE 1968
M/S NEVA 1957
M/S SIGNE INEGELSSON 1958
M/S SIWA 1946
S/S SONJA 1917
S/S THYRA 1917
S/S THYRA 1925
M/S ULLA 1955
M/S URSA 1959
M/S VAVA 1951
M/S VERNA 1961