Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSMARIN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
INGER

S/S INGER

Reg:7505 Byggd:1929 Varv:Helsingborgs Varv
DW:2.350 BR:1.707
Mått:75,3 x 11,6 x 4,6
Kolliderade 1/6 1930 i Engelska kanalen med Italienska tankern Literno, på resa Swansea-Sundsvall med last av stenkol.
S/S Inger gick snabbt till botten varvid 15 besättningsmän omkom

INGER