Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSMARIN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
INGER

S/S INGER

Reg: 7505 Byggd: 1929 Varv: Helsingborgs Varv
DW: 2 350 BR: 1 707
Mått: 75,3 x 11,6 x 4,6
Kolliderade 1/6 1930 i Engelska kanalen med Italienska tankern Literno, på resa Swansea-Sundsvall med last av stenkol
S/S Inger gick snabbt till botten varvid 15 besättningsmän omkom