Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VAALAREN

M/S VAALAREN

Reg:8102 Byggd:1936 Varv:EMV
DW:5.940 BR:3.402 Pass: 12
Mått:112,2 x 15,8 x 6,2
Krigsförlist 1943 under resa New York-Liverpool i konvoj.
Den konvoj som Vaalaren ingick i skingrades under ett u-båtsanfall den 4 april. Dagen efter sänktes Vaalaren av den tyska u-båten U 229.
Samtliga 38 ombordvarande omkom.

VAALAREN