Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VAALAREN

M/S VAALAREN

Reg: 8102 Byggd: 1936 Varv: EMV
DW: 5 940 BR: 3 402 Pass: 12
Mått: 112,2 x 15,8 x 6,2
Krigsförlist 1943 under resa New York-Liverpool i konvoj
Den konvoj som Vaalaren ingick i skingrades under ett u-båtsanfall den 4 april. Dagen efter sänktes Vaalaren av den tyska u-båten U 229
Samtliga 38 ombordvarande omkom

VAALAREN