Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
TISNAREN

M/S TISNAREN

Reg:6050 Byggd:1918 Varv:GV
DW:9.347 BR:5.746
Mått:133,2x17,1x8,2 Knop:12
Krigsförlist 1942 i Karibiska sjön efter torpedering/beskjutning av italienska U-båten Cappellini.
Besättning och passagerare räddade.TISNAREN