Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SKAGERN

S/S SKAGERN

Reg:5866 Byggd:1916 Varv:GV
DW:8.800 BR:5.842
Mått:123,9 x 16,4 x 7,2 Knop:10
Beställd av FÖRNYADE ÅNGFARTYGS AB VIKING, Göteborg
Rederiet köps under fartygets byggtid upp av TRANSATLANTIC, Göteborg
Såld 1938 till RED AB CONCORDIA, Göteborg S/S BELLONA
Såld 1940 till RED AB REX, Stockholm S/S LIDINGÖ
Minsprängd 1/4 1941 utanför Falsterbo på resa Luleå-Tyskland med last av järnmalm.
Fartyget sjönk på endast 8 meters djup varför fartyget kom att stå med däcket ovanför vattenytan.
Bärgad och reparerad vid Kockums.
Minsprängd 6/11 1942 i södra Östersjön vid passage Fehmarn Belt på resa Luleå-Emden med med järnmalm.
Fartyget gick till botten men besättningen räddades.

SKAGERN

SKAGERN

SKAGERN
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år