Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
NIKE

S/S NIKE

Reg: 3708 Byggd: 1883 Varv: Oswald, Mordaunt & Co, Southampton
DW: 2 800 BR: 1 813
Mått: 81,6 x 11,4 x 5,55
Byggd för UNITED KINGDOM SS CO, England, S/S CALEDONIA
Såld 1896 till FIGLI CATRELLINO, Italien. S/S MARIO
Inköpt 1900 till RED AB NIKE (WR Lundgren) S/S NIKE. Fartyget var rederiets första fartyg
Överförd 1908 på REDERI AB TRANSATLANTIC
Såld 1912 till ERIK A BRODIN, Gefle
Överförd 1915 till ÅNGFARTYGS AB NIKE I GEFLE, Gefle
Överförd 1917 till ERIK BRODINS REDERI AB, Torö
På resa 1917 från Sverige till London anslöt fartyget till konvoj från Bergen. Den 12 december besköts fartyget av tyska krigsfartyg, troligen med torpeder. Fartyget bröts itu och sjönk. Av fartygets besättning om 20 personer omkom 16