Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MIRRABOOKA

M/S MIRRABOOKA

Reg:7407 Byggd:1928 Varv:GV
DW:9.244 BR:6.058
Mått:136,7x17,4x7,2 Knop:15
Brand utbröt 1943 på resa Australien-San Francisco. Besättningen lyckades släcka branden och fartyget tog sig för egen maskin till Honululu där skadorna reparerades provisoriskt.
Mirrabooka gick sedan till varv i San Francisco där hela midskeppsbyggnaden byggdes om.
Såld 1957 till D/S A/S PROGRESS, Danmark. M/S PETER NIELSEN
Såld 1960 till PARTREDERI (Bengt Sjösten), Göteborg. M/S BIRGIT.
Såld 1963 till STELLA CO,Panama. M/S GITTE.
Upphuggen 1964 i Japan.
MIRRABOOKA

MIRRABOOKA

MIRRABOOKA MIRRABOOKA