Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
TRANSATLANTIC
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
HAMMAREN

M/S HAMMAREN

Reg: 7594 Byggd: 1930 Varv: GV
DW: 5 898 BR: 3 299 Knop: 13
Mått: 107,9x15,3x6,6
Fartyget avgick den 31/7 1942 från Liverpool till Bahia. Då fartyget inte fick angöra Bahia under natten avvaktade fartyget på redden
Under mogontimmarna den 22/8 besköts fartyget av den tyska ubåten U 507
Efter det att de första fyra torpederna missat besköts fartyget med artellerield och inom några minuter sjönk Hammaren. Fem besättningsmän omkom


HAMMAREN