Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
THORDÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
JOSEFINA THORDÉN

T/T JOSEFINA THORDÉN

Reg:9520 Byggd:1954 Varv:UV
DW:32.230 BR:20.144
Mått:203,5 x 25,7 x 14,2 Knop:18

Såld 1959 till GRAND PALMAS TANKERS., USA.T/T CITIES SERVICE TRAVELLER.(Li)
Såld 1962 till GRAND BASSA TANKERS, Liberia. T/T HARMONY.
Såld 1969 till COSMOPOLITAN TANKERS. Liberia. T/T NELSON CONWAY.
Såld 1971 till EFPLIA CIA NAV, Liberia. T/T EFPLIA.
Upphuggen 1977 i Valencia.