Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
THORDÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
HJÖRDIS THORDÉN

M/S HJÖRDIS THORDÉN

Reg:9450 Byggd:1953 Varv:UV
DW:7.250 BR:5.052
Mått:132,2 x 17,3 x 7,6 Knop:17

Rederiet övertogs 1965 av RED AB REX, Stockholm.
Såld 1965 till AS SOBRAL (Ö LORENTZON), Norge. M/S NOPAL SKY.
Såld 1968 till JOHS. PRESTHUS RED, Norge. M/S THORDIS PRESTHUS.
Eldhärjades 1970 på resa Baltimore-La Guaria. Totalförlust.
Upphuggen 1970 i Santander.HJÖRDIS THORDÉN

HJÖRDIS THORDÉN

HJÖRDIS THORDÉN

HJÖRDIS THORDÉN

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
THORDÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år