Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA TANKFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/T SERVUS

M/T SERVUS

Reg:8834 Byggd:1940 Varv:Fredriksstad Mek, Norge
DW:1.000 BR:859
Mått:67,8x9,6x3,7

Byggd för SKIPS AS GIJOH (GILL-JOHANESSEN), Norge.
Vid tyskarnas ockupation av Norge övertogs fartyget av Kriegsmarine.
Torpederad 1944 av norsk torpedbåt i engelsk tjänst. Förskeppet revs upp varvid fartyget sjönk, för att senare brytas itu.
Efter krigsslutet bärgade ägarna akterskeppet och lät bogsera det till EKENBERGS VARV FÖR reparation.
Såld under reparationstiden till RED AB SATURNUS ( SVEA/OK 50%).
Återlevererad 1947 med namnet M/T SERVUS.
Såld 1956 till RED AB ANKARET ( De JOUNG), Slite. M/T KOLIBRI.
Såld 1958 till BRUNO & EREDI ARTURO MONTANARI & CIA FANO, Italien. M/T BRUNA MONTANARI.
Såld 1976 till GREEK TANKERSHIPPING CO, Grekland. M/T VERRIA.
Omdöpt 1981 till M/T VERROIA.
Upphuggen 1990 i Grekland.