Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SVEA LASTFARTYG
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S VEGA

S/S VEGA

Reg:5447 Byggd:1913 Varv:LMV
DW:1.640 BR:1.O94 Knop:8
Mått:69,0 x 10,7 x 4,4

Tagen i beslag 1940 av England.
Återlämnad efter kriget.
Upphuggen 1954 i Travemünde.