Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SOL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S NABOLAND

M/S NABOLAND

Reg:8778 Byggd:1946 Varv:KMV
DW:6.180 BR:3.999 Mått:123,9x17,1x5,8
Knop:16

Fartyget kolliderade den 4/4 1953 i Bosporen med den turkiska U-båten DUMLUPINAR.
U-båten skadades så svårt att den gick till botten mellan 82 och 96 besättningsmän på U-båten omkomm.
Skadorna på Naboland blev lindriga men eftersom de Turkiska myndigheterna ansåg att Naboland vållat olyckan kvarhölls fartyget i Turkiet tills rättegångarna var avklarade.
I första instans fälldes den svenska kaptenen men i nästa instans fälldes den Turkiske U-båtskaptenen.
Först i december 1954 fick Naboland lämna Istanbul och gick då till Eriksbergs varv för reparation
Omdöpt vid leverans från EMV till M/S NYLAND.
Såld 1964 till RED AB TIMEX (BROSTRÖMS),Göteborg. M/S BRORIVER.
Såld 1966 till THALIS SH CO, Panama. M/S THALIA.
Fick 1968 brand ombord och övergavs utanför Västafrika.Vraket påträffades och bogserades in till Dakar.

M/S NABOLAND
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SOL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år