Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S TORSHOLM

M/S TORSHOLM

Reg: 9195 Byggd: 1950 Varv: GV-Landskrona
DW: 2.910 BR: 1.731 Knop:12
Mått: 77,3 x 12,9 x 5,0

Förlängd 1960 vid Wärtsilä med 13,2 meter.Nya data DW: 3.625 BR: 2.030
Strandade 1967 söder om Utö. Fartyget stod så illa till att de inte gick att bärga, utan lämnades åt sitt öde.
Sedemera nedskrotad.

M/S TORSHOLM

TORSHOLM
Efter förlängning


Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år