Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S RYDBOHOLM

M/S RYDBOHOLM

Reg: 7917 Byggd: 1933 Varv: GV
DW: 5 430 BR: 3 201 Knop: 13
Mått: 112,2 x 15,0 x 6,2

Torpederades 26/2 1941 av Tyska U-båten U 47, på resa Liverpool- Freetown i konvoj. Besättningen räddades