Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S BLANKAHOLM

S/S BLANKAHOLM

Reg: 7642 Byggd: 1930 Varv: EMV
DW: 5 065 BR: 2 845 Mått: 101,8 x 14,0 x 6,1
Knop: 12

Torpederad 1942 av tyska ubåten U553 under resa Port of Spain-England. 4 besättningsmän omkom.


S/S BLANKAHOLM