Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SAL-LAST
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S BLANKAHOLM

M/S BLANKAHOLM

Reg: 10335 Byggd: 1962 Varv: Wärtsilä, Åbo
DW: 7 800 BR: 6 914 Knop: 16
Mått: 134,7 x 17,7 x 8,2

1971: Såld till CHINA OCEAN SH CO, Canton, FR KINA. M/S CHANG DU
1990: Överförd till Hainan-rederiet
1997: Upphuggen