Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SALÉN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BUCCANERO

M/S BUCCANERO

Reg:9902 Byggd:1940 Varv:GVÖ
DW:4.200 BR:4.774 Kylda fot3 :226.300
Mått:106,7 x 15,5 x 10,4 Knop:16

Byggd för SKIBS A/S PANAMA, Norge. M/S PANAMA EXPRESS.
Såld till CHAGRES MARINE CORP, Panama.
Såld 1959 till SALÉNRED. AB, Stockholm. M/S BUCCANERO.
Såld 1964 till SINGI NAVIGATION CORP, Taiwan. M/S SINTEH REEFER.
Upphuggen 1972 på Taiwan

BUCCANERO